A Matehetsz Tehetséghálózat fejlesztését és minőségbiztosítását a Nemzeti Tehetség Program NTP-HTSZ-M-19 számú pályázata, valamint a „Tehetségek Magyarországa” EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt teszi lehetővé.

A fentieket figyelembe véve mind a magyarországi, mind a határon túli tehetségpontoknak szeretnénk felajánlani a minősítésben való részvételt.

Bővebb információ