TÁJÉKOZTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ZENEMŰVÉSZETI KAR SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET,

KARVEZETÉS TANSZÉKÉNEK KÉPZÉSEIRŐL ÉS FELVÉTELI KONZULTÁCIÓIRÓL.

A 2019/20. tanévben osztott (bolognai típusú) nappali képzésben alap- és mesterképzési szakirányokat

(BA és MA), osztatlan tanárképzési szakokat (OT), valamint újabb tanári diplomát adó képzéseket hirdetünk meg.

Bővebben