Tánc

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának köznevelési tanévkezdést
támogató szakmai anyaga és melléklete a 2018/2019. tanévre
A kiadvány 10. oldala:
Alapfokú művészeti iskola foglalkozásain való részvétel
Az Nkt. 55. § (1) bekezdése alapján az igazgató az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett
egyéb foglalkozás alól a szülő kérelmére felmenti a tanulót, ha másik köznevelési intézménnyel is tanulói
jogviszonyban vagy vendégtanulói jogviszonyban áll, az ott szervezett tanórai és egyéb foglalkozásokon
történő részvétel érdekében, egyéb esetekben – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően
egész napos iskolaként működik – felmentheti.
A szülő kérésére, valamint az alapfokú művészeti iskolával fennálló tanulói jogviszony együttes feltétele megléte
esetén a felmentés nem tagadható meg, a tanulók számára az alapfokú művészoktatásban való részvétel lehetőségét biztosítani kell.
Az általános iskola igazgatójának ez esetben nincs mérlegelési lehetősége.
Bár nem az elmúlt tanévben bekövetkezett változás, de fontosnak tartjuk ismételten felhívni a figyelmet az alapfokú
művészetoktatásban való részvétel és az általános iskola délutáni foglalkozásai alóli felmentés kapcsolatára.
Az eltérő intézményi gyakorlatok indokolttá teszik a jogi szabályozás ismételt ismertetését.

Kapcsolat

MZMSZ
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Tel/fax: 269-3553
e-mail: info@mzmsz.hu 
e-mail: ertektar@mzmsz.hu 
asz: 19635521-1-42
számlaszám: 11707021 - 20309442

Jogszabály gyűjtemény


logo njt   

Oktatási és kulturális közlöny


mklk logo

Lap teteje