Tánc

Tájékoztató a honlaplátogatók részére

ADAT- ÉS COOKIE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A személyes adatok védelméről

Jelen adat- és cookie kezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (1064 Budapest, Vörösmarty út 65., adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-..... ) mint adatkezelő által üzemeltetett, a http://mzmsz.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználóinak (a továbbiakban: felhasználó vagy látogató) a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait, és azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. honlapjának szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. Ennek megfelelően a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. az Infotörvényben foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes, illetve a közérdekű adatokat kiemelt figyelemmel arra, hogy mindenki maga rendelkezik a személyes adatainak nyilvánosságra hozataláról és felhasználásáról.
A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztrációra van szükség, melynek során bizonyos személyes adatok (név, e-mail cím) közlése szükséges, azonban a weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató – a jelen Tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével - szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. részére.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken és az érintett személy kifejezett hozzájárulásán kívül – semmilyen körülmények között nem adja tovább.
 
A működés során a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. az alábbi fontosabb alapelveket tartja szem előtt:
A személyes adatok tárolásához való hozzájárulást a regisztrációs adatlap kitöltése és elküldése jelenti. A tudatosan átadott személyes adatokat csakis arra az esetre használja fel a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége., amire rendelkezésére bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. folyamatosan gyűjti az adatokat a honlap látogatottságáról, a látogatások számáról, módjáról. Ezeket a regisztrációs vagy felhasználói adatokat, információkat kizárólag statisztikai formában, egyének szerint nem azonosítható módon hozza nyilvánosságra, hogy elemzésükkel felmérje a látogatók igényeit és érdeklődését, és ennek megfelelően fejleszthesse tovább tevékenységét. A statisztikákat a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. szabadon közzéteheti és megoszthatja üzleti partnereivel.
A felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az érintett személy általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A regisztrált felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a felhasználó a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége-nél kezdeményezheti.
A regisztrált felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.
 
A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható.
A regisztrált felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A regisztrált felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az a céljának megvalósulásához szükséges, illetve felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanap. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járulna hozzá, kérjük, erről e-mailben értesítsen minket: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől. A honlap más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen oldalak adatközléséért, adatvédelmi eljárásáért, valamint az oldalak tartalmáért a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. semmiféle felelősséget nem vállal. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. a honlap működését érintő mindennemű változás jogát fenntartja. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 
Cookie-k (sütik) ismertetése és kezelése
 
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ. A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, így amikor legközelebb ugyanazt a webhelyet látogatja meg, a cookie-ban (sütikben) tárolt adatot a webhely lekérheti, és így tájékozódhat korábbi tevékenységéről (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését.) Ezen jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes viszont egyedileg is azonosítani a felhasználót.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó berendezésén
Jelen weboldal működését az alábbi saját cookie-k (sütik) segítik:
Session cookie – a munkamenet azonosítása érdekében.
xsrf cookie – annak érdekében, hogy a támadók ne tudjanak a felhasználó nevében adatokat küldeni.
 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő.
Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/).ún. Facebook cookie: a weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszi lehetővé.
 
Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.
Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói (pl. szavazás) működésképtelenné válhatnak.
 
Ha ezen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket az Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. e-mail címen.
Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége weboldalának (www.mzmsz.hu) látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul. 

Kapcsolat

MZMSZ
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Tel/fax: 269-3553
e-mail: info@mzmsz.hu 
e-mail: ertektar@mzmsz.hu 
asz: 19635521-1-42
számlaszám: 11707024 - 20309442

Jogszabály gyűjtemény


logo njt   

Oktatási és kulturális közlöny


mklk logo

Lap teteje