Tánc

Az alábbiakban közöljük három jogszabályterevezet címét. Valamennyi kérdésben kérték szövetségünk véleményét, így a tervezeteket az MZMSZ Elnökségének tagjai közvetlenül is megkapták, a véleményeket a megyei elnökök gyűjtik.


1....a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

rendelkező előterjesztés A VÉLEMÉNYEKET MÁJUS 10-ÉN 23.59-IG GYŰJTJÜK.

Felhívjuk a véleményezők figyelmét, hogy a jelen előterjesztésben szereplő miniszteri rendelet tervezetének mellékletei – figyelemmel azok igen nagy terjedelmére – sem papír alapon, sem elektronikus úton nem kerülnek megküldésre. Azt a megoldást alkalmazzuk, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján megadjuk annak a belső oldalnak az elérhetőségét, amelyen a egyes tantárgyi kerettantervek könnyen beazonosítható formában elérhetőek a véleményezőknek.
Megértésüket kérjük ezen megoldáshoz, mert a több száz oldal terjedelmű dokumentumcsomag így tekinthető át a legegyszerűbben.
Az OFI honlapján elhelyezett kerettantervek a http://kerettanterv.ofi.hu/kiegesziteslinken érhetőek el.

2. ...a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításárólszóló .../2016. (...) EMMI rendeletről szóló előterjesztés.

A VÉLEMÉNYEKET MÁJUS 16-ÁN 23.59-IG GYŰJTJÜK

3. az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet
módosításáról szóló előterjesztés

A VÉLEMÉNYEKET MÁJUS 12-ÉN 23.59-IG GYŰJTJÜK

Ember Csaba elnök

Kapcsolat

MZMSZ
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Tel/fax: 269-3553
e-mail: info@mzmsz.hu 
e-mail: ertektar@mzmsz.hu 
asz: 19635521-1-42
számlaszám: 11707024 - 20309442

Jogszabály gyűjtemény


logo njt   

Oktatási és kulturális közlöny


mklk logo

Lap teteje