Játékos kottaolvasás kicsiknek 3.
 
A sorozat befejező kötetében a hangközök, hangnemek, skálák kapnak főbb szerepet, sok-sok rejtvénnyel fűszerezve. Emellett újabb hangszereket mutat be a szerző: a gordonkát, a fagottot és a kürtöt, s ahogy korábban már megszoktuk, most is a kis Mozart kalauzolja a gyerekeket a zene világában.
Ízelítő a tartalomból:
-változó metrum
-enharmónikus hangnevek
-találkozás Haydnnal
-kromatikus hangsor és egészhangú skála
-transzponáljunk
-a bálteremben
-zenei műszavak szótára.
 
 
Lap teteje