nyitomontazs

Pályázat!
Megjelent az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak holnapján a bázisikolai feladatok ellátásáról szóló pályázat.

A báziskolai hálózat kialakításának célja, a kiírás szerint: "köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára,bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés."
A feladat ellátását és feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázat elnyerése közvetlen anyagi támogatással nem jár!
A bázisikolai feladatokra a nevelőtestület döntése alapján, a fenntartó támogatásával pályázhatnak az iskolák.
Lap teteje